Minibuss 24-7 er et av landets ledende minibusselskap.
Selskapet har de siste årene hatt en betydelig økning og antall ansatte er ca. 240. Antall egne busser er ca. 150 stk, 10 og 17 setere. 45 av bussene går på fossilfritt drivstoff og 107 busser er utstyrt med alkolås.
Våre hovedområder er: Skolekjøring, Rute- Flexx kjøring, Pasientkjøring og Turkjøring. Vi sørger daglig for at ca. 1500 skolebarn -ungdom kommer til og fra skolen, og ca. 200 pasienter kommer til og fra behandling.
Våre største Samarbeidspartnere er:


Selskapet er lokalisert i Alvimveien 54 i Sarpsborg, har svært god økonomi og eiere er Nettbuss og noen få privatpersoner.

Historie:
Selskapet ble etablert i 2006 av Ingjerd og Kai Leander Engebretsen. Selskapet fikk avtale på kjøring av skolebarn i Indre Østfold og deler av Mosse- regionen. I 2010 var selskapet gjennom en større omstrukturering og nye eiere kom inn. Nettbuss Østfold som største aksjonær.

Verdiene våre

Åpenhet:
 • Vi skal alltid opptre ærlig
 • Vi skal holde hva vi lover
 • Vi skal gi hverandre tilbakemeldinger
Engasjement:
 • Vi skal inspirere hverandre til å gjøre en god jobb
 • Vi skal være entusiastiske, fleksible og løsningsorienterte
 • Vi skal utvikle en vinnerkultur
Ansvar:
 • Vi skal ta ansvar for å nå våre mål
 • Vi skal ta ansvar ved å være besluttsomme
 • Vi skal skape et godt og inkluderende Arbeidsmiljø
Markedsorientert:
 • Vi skal tenke lønnsomhet i alle ledd
 • Vi skal tilpasse oss omverdenen slik at vi blir mer konkurransedyktig